ZASTOSOWANIE: KFvar przeznaczony jest do kompensacji mocy biernej zarówno indukcyjnej jak i pojemnościowej. Model KFvar H dodatkowo redukuje harmoniczne: 3, 5, 7, 9 i 11.

BUDOWA: Kompensator falownikowy KFvar jest urządzeniem modułowym dostępnym w trzech wykonaniach: 30 kvar, 50 kvar i 100 kvar. Jednostki kompensatorów o różnej mocy można łączyć ze sobą równolegle.

ZASADA DZIAŁANIA: KFvar jest półprzewodnikowym konwerterem mocy. Urządzenie mierzy prąd pochodzących od odbiorników. Następnie generuje prąd o przeciwnej fazie i identycznej amplitudzie. Skompensowany prąd powoduje przesunięcie prądu względem napięcia tak, aby został zachowany zadany cos fi.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE: Główną cechą charakterystyczną jest budowa modułowa, która zapewnia łatwą i szybką rozbudowę w przypadku zmiany zapotrzebowania na moc. Kompensator falownikowy KFvar wykonany jest w zaawansowanej technologii z wykorzystaniem procesora DSP.

WŁAŚCIWOŚCI:

  • Poprawa współczynnika mocy,
  • Redukcja harmonicznych (KFvar H – 3, 5, 7, 9, 11),
  • Obniżenie zapotrzebowania na moc transformatorów,
  • Nie powoduje wystąpienia rezonansu prądów,
  • Obniżenie kosztów wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej.